InspirationRoslagen

 

pedagogisk verksamhetsutveckling

i äldreomsorgen

 

 

Bingo och sittgympa i all ära, men många äldre vill ägna sig åt lite andra saker.

 

Låt oss tillsammans ta en titt på möjligheterna! Med avstamp i vårdtagarnas resurser och personalens kompetenser kan vi skapa en aktivitetsstrategi, som är realistisk och så gott som kostnadsneutral.

 

Inspiration Roslagen sätter igång aktiviteter, där dialogen om innehållet integreras i varje aktivitet. På så sätt blir alla delaktiga, och de äldres kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

 

Aktiviteter med äldre

Allt pedagogiskt arbete syftar till att pedagogen ska bli över. När lärandet väl kommit igång, när deltagarna fått fotfäste i det som är nytt, ska de kunna köra på för egen maskin. För att detta ska fungera, måste det vara kul att lära sig - och kul är det när man lyckas. Inspiration Roslagen sätter igång lärprocesser, där deltagarna kommer att lyckas utifrån den unika uppsättning talanger och intressen som var och en har.

© Inspiration Roslagen