InspirationRoslagen

 

pedagogisk verksamhetsutveckling

i äldreomsorgen

 

Arbetsfilosofi

Inspiration Roslagen lyfter fram fyra viktiga bestånddelar i äldreomsorgen:

 

  • Socialstyrelsens värdegrund: Äldre personer har rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

 

  • Personalens arbetsmiljö: Arbetsglädjen ökar hos vårdpersonal som också får befatta sig med den sociala biten i omsorgen.

 

  • En humanistisk människosyn: Var och en ska få utvecklas till sin fulla potential.

 

  • Livslångt lärande: Ingen av oss är för gammal för att vidga sina vyer.

 

Arbetsfilosofin kan ses som en pyramidtrekant. Alla sidor av en sådan har exakt samma mått. Alla delar är lika viktiga. Varje del är med om att bestämma villkoren för övriga delar.

 

Allt pedagogiskt arbete syftar till att pedagogen ska bli över. När lärandet väl kommit igång, när deltagarna fått fotfäste i det som är nytt, ska de kunna köra på för egen maskin. För att detta ska fungera, måste det vara kul att lära sig - och kul är det när man lyckas. Inspiration Roslagen sätter igång lärprocesser, där deltagarna kommer att lyckas utifrån den unika uppsättning talanger och intressen som var och en har.

© Inspiration Roslagen